CURS DE ‘CRÍTICA DE CINEMA’ 

Curs que vol dotar de recursos perquè l’espectador de cinema pugui fer un comentari crític de les pel·lícules que veu. Es donaran les pautes per entendre com es fan i consumeixen les pel·lícules, quines són les diferents tendències i modes cinematogràfiques actuals i com arriben a l’espectador. Es farà un repàs a les tendències i formats de crítica i es posaran en pràctica amb exercicis i debats.

L’objectiu final és el d’obtenir una visió global sobre l’evolució més recent del setè art així com la formació de criteris personals que permetin posicionar-se amb un sentit crític davant diferents propostes. El cinema és una de les arts que més ens ajuda a entendre el món d’avui en dia i per això volem contribuir a crear un debat al seu voltant, així com l’intercanvi d’informació i d’idees.