Curs que vol dotar de recursos perquè l’espectador de cinema pugui fer un comentari crític de les pel·lícules que veu. Es donaran les pautes per entendre com es fan i consumeixen les pel·lícules, quines són les diferents tendències i modes cinematogràfiques actuals i com arriben a l’espectador. Es farà un repàs a les tendències i formats de crítica i es posaran en pràctica amb exercicis i debats.

L’objectiu final és el d’obtenir una visió global sobre l’evolució més recent del setè art així com la formació de criteris personals que permetin posicionar-se amb un sentit crític davant diferents propostes. El cinema és una de les arts que més ens ajuda a entendre el món d’avui en dia i per això volem contribuir a crear un debat al seu voltant, així com l’intercanvi d’informació i d’idees.